X
Annons
X

”Utbildningen för lärarna måste bli bättre”

I en enkät bland lärarstudenter är det tydligt att kvaliteten inte är tillräckligt bra på utbildningarna. Detta är en viktig och central fråga för hela skolan, skriver Åsa Fahlén och Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund.

Läs mer om Debatten om skolan
Åsa Fahlén och Isak Skogstad
Åsa Fahlén och Isak Skogstad Foto: Pressbild

Sverige står inför en akut lärarbrist. Läraryrkets attraktivitet har urholkats under en lång tid till följd av låga löner och bristfälliga arbetsmiljöer. Detta måste åtgärdas för att komma till rätta med problemen. Men minst lika viktigt för skolans kompetensförsörjning är lärarutbildningens kvalitet. År 2011 sjösattes en reform som syftade till att höja utbildningens kvalitet och minska antalet avhopp. För första gången kan Lärarnas Riksförbund presentera resultatet av en omfattade undersökning om lärarstudenternas syn på utbildningens kvalitet.

Åsa Fahlén och Isak Skogstad

Foto: Pressbild Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X