Annons
X
Annons
X

Utbildningarna som ger högst lön

Studenter på Handelshögskolan i Stockholm kan förvänta sig den högsta lönen av alla studenter i företagsekonomi. Den starka kopplingen till näringslivet är en viktig faktor.

– Handelshögskolan har en tradition av att vara starka i finansbranschen och att ha en nära koppling till företagen, säger Mikaela Almerud, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv, till E24.

Svenskt Näringsliv har förtredje året i rad jämfört löner för utexaminerade studenter på olika breda utbildningar. Alla tre åren har de i princip samma resultat tre år i rad vad gäller de olika utbildningarnas kvalitet, berättar Mikaela Almerud.

– Vi började för tre år sedan att titta på sex utbildningar inom olika branscher. Nu har vi utvecklat det och hållit det på ganska bred front. De utbildningar vi tittar på är breda och ger möjlighet till en stor yrkesmarknad efteråt. Framför allt företagsekonomi är en utbildning som många läser, säger Mikaela Almerud.

Annons
X

Svenskt Näringsliv har använt den etableringsdata som finns om vilken typ av anställning och lön studenterna får efter examen och gjort en modell på det. Undersökningen visar att den förväntade lönen är högst på de utbildningar som har bra samverkan med näringslivet. Dessutom ökar god samverkan med näringslivet oddsen att få ett fast jobb med 84 procent.

– Studenter som utexaminerats från utbildningar med god samverkan får i större utsträckning jobb och i snitt 1 056 kronor mer i lönekuvertet varje månad. Dessutom får de oftare relevanta och kvalificerade jobb, säger Mikaela Almerud i ett uttalande.

Genom att få göra praktiskt övningar i samarbete med företagen, så kallade ”case”, sätter sig kunskaperna bättre hos studenterna. Det är något som Handelshögskolan använder sig mycket av, och som enligt Svenskt Näringsliv leder till högre kvalitet på utbildningen.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Att ha olika ”case”, exempelvis att företag ger uppgifter till studenterna som är relaterat till företagets arbete, likställs ofta med arbetslivserfarenhet. Du förstår varför du ska lära dig något och får lättare att träda in på arbetsmarknaden.

  Från att tidigare ha varit en utbildning som lett till jobb börjar det bli överskott på ekonomutbildade. Därför blir det allt viktigare för ekonomstudenter att välja rätt utbildning, menar Mikaela Almerud.

  – Till exempel när det gäller ekonomutbildning vill vi att man som blivande student ska ta hänsyn till detta. Det saknas en bild av hur det ser ut med kvaliteten i högskolan, men vi ser den här rankingen som ett starkt kvaltitetsmått på utbildning och en möjlighet till bättre marknadsinformation för företagen.

  Löner för Handelshögskolans utexaminerade skiljer sig stort från exempelvis Luleå tekniska universitet, där studenternas så kallade förväntade lön är drygt 15 000 kronor i månaden, eller Uppsala där den är 15 300.

  Samverkan med näringslivet har alltså stor inverkan på studenternas framtida möjligheter att få jobb. Uppsala universitet erbjuder trots sitt goda anseende en ekonomiutbildning med betydligt sämre näringslivssamverkan än till exempel Lunds universitet och Handelshögskolan.

  – Där ser man tydliga kopplingar mellan samverkan och lön. Både Lund och Handelshögskolan i Stockholm använder sig av praktiska moment, externa föreläsare och externa examensarbeten i högre grad än Uppsala. Enligt vårt sätt att mäta är utbildningen i Uppsala av sämre kvalitet.

  I går träffade Mikaela Almerud Uppsalastudenter vid ekonomprogrammet. Studenterna bekräftade bilden av att utbildningens samverkan med näringslivet är svag.

  – Den samverkan som finns där anordnas i stor utsträckning av studenterna själva, säger hon.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X