Utbildningar tar för lång tid

Att öka genomströmningen i den högre utbildningen är viktigt för att minska arbetslösheten och öka tillväxten. Det är dags att regeringen rullar i gång de reformer som krävs för att komma till rätta med den långsamma utbildningstakten. Det skriver Hannes Hervieu, förbundsordförande Centerstudenter, och Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd.

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenska studenter påbörjar i snitt 1,7 utbildningar och lägger i genomsnitt sex år på utbildningar som beräknas klaras av på fyra. Det är skadligt såväl för samhällsekonomin som för individerna som förlorar privatekonomiskt i lägre livslön. Regeringens långtidsutredning visar att ett års förskjutning av examensåldern innebär cirka 80 000 kronor lägre disponibel livsinkomst. De samhällsekonomiska effekterna motsvarar det dubbla. Svenskt Näringsliv pekade i en rapport 2011 ut att fördröjningarna genom högskoleutbildningarna motsvarar nästan 70000 helårssysselsatta.

Det behöver inte vara negativt att vänta några år på att påbörja studierna, eller att läsa en lång utbildning. Men att studenter hoppar av studierna, helt byter inriktning på grund av felval eller tar för lång tid på sig att slutföra sin utbildning på grund av dåliga studieresultat, är rent slöseri.

Annons
Annons
Annons