Annons

Inger Enkvist:Utbildning som urholkar kunskaperna

SJUNKANDE KVALITET. Ekonomiskt nyttotänkande i förening med antiintellektuell jämlikhetssträvan och fokusering på inlärningstekniker utgör ett hot mot ämneskunskaperna. Det menar den brittiske sociologen Frank Furedi i en bok.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Den välkände brittiske sociologen
Frank Furedi berättar i inledningen till
Wasted: why education isn’t educating (Continuum Pub Group, 256 s) att han beslöt studera vad som hänt i skolan när hans son fyllde fyra år och Furedi och hans fru överhopades med råd från andra föräldrar om hur de skulle välja skola. Ännu större intryck tog de av de lärare som talade om hur dåliga vissa skolor var, hur svårt det var för pojkar att lära sig läsa och hur man skulle se till att välja en skola med bra dyslexiexperter. När han själv växte upp, skickade föräldrar sina barn till närmaste skola utan att fundera mer på saken, men nu sattes det i fråga att hans son skulle kunna lära sig läsa utan problem!

Furedi pekar på att Storbritannien under ett tjugotal år har infört 20 omfattande nya lagar på utbildningsområdet. Utbildningsdepartementet har bytt namn fem gånger. När han ser tillbaka på de här reformerna, konstaterar han att kvaliteten har sjunkit trots reformerna, och han menar att detta beror på att förändringarna utgått från politiker, ideologer och administratörer. Utbildning har förvandlats till ett medel och ses inte längre som något som är viktigt i sig självt. Det ironiska är att om man ser utbildning som medel och inte som mål, så fungerar den sämre också som medel. Ändå fortsätter regeringar att investera och att tala om framsteg. Man borde stanna upp och säga sig att det måste föreligga något grundläggande fel om resultaten inte förbättras när man reformerar och investerar. Man kan tala om en paradox, menar Furedi. Ju mer det talas om hur viktig utbildning är och ju mer pengar utbildningssektorn får, desto mindre konkret resultat verkar man förvänta sig. Han har ju själv kunnat konstatera att personer som arbetar i skolan inte ens litar på att skolan ska lyckas med grundläggande läsinlärning.

Annons
Annons
Annons