Annons
X
Annons
X

Utbildning ska minska våld mot barn

Stockholm blir först i landet med att införa föräldrautbildning mot barnmisshandel. Vid tre olika tillfällen, före och efter barnets födelse, ska blivande föräldrar utbildas om riskerna med att skaka eller på annat sätt misshandla små barn.

[object Object]
Olof Flodmark, professor i pediatrisk neuroradiologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger att alldeles för få barnmisshandelsfall leder till rättslig prövning. Foto: TOMAS ONEBORG

Varje år misshandlas minst hundratalet spädbarn i Sverige, i hälften av fallen så allvarligt att de får skador för livet. Ändå är det bara 10 procent av de fall läkarna anmäler till socialtjänsten för misstänkt barnmisshandel som går vidare till rättslig prövning. Bara 10 procent av dessa leder vidare till fällande dom.

Totalt polisanmäldes förra året 1 526 fall av grov misshandel mot barn upp till sex år i landet, en ökning med drygt 500 fall sedan 2002.

Nu tar landstinget i Stockholm Södersjukhuset som bas för ett första initiativ för att förebygga barnmisshandel.

Annons
X

Initiativet kommer från Astrid Lindgren-sjukhusets expertgrupp mot barnmisshandel, MIO. Gruppen arbetar nu på ett särskilt program som ska ligga till grund för föräldrautbildningen. Projektet är tänkt att bilda modell för hela landet.

– Vi ser dessa barn men vi kommer alltid in för sent och det är alldeles för få fall som leder till rättslig prövning, säger Olof Flodmark, professor i pediatrisk neuroradiologi och verksam vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

I tio års tid har han slagits för att få ner antalet fall av barnmisshandel men hittills har ingenting hänt, förrän nu.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med början nästa år kommer blivande och nyblivna föräldrar på mödravårdcentraler, förlossningar och barnavårdcentraler i Södersjukhusets upptagningsområde, informeras om vad en våldsam skakning av ett spädbarn kan leda till.

  Det handlar om svåra neurologiska skador som cp-skador, blindhet, kramper och förståndshandikapp.

  – I första hand vill vi förstås komma åt det mänskliga lidandet men också kostnaderna för vården. Många av dessa barn blir beroende av vården resten av sitt liv. Ett enda skadat barn kan kosta flera hundra miljoner kronor i vårdkostnader, säger Gunilla Helmerson, ordförande i landstingets beredning för barn och unga som drivit frågan i landstinget. I slutet av nästa månad väntas hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut i ärendet.

  Förhoppningen är att nå båda föräldrarna, särskilt papporna, på ett så tidigt stadium som möjligt. Helst redan i samband med att de får besked om att de ska bli föräldrar.

  – Självklart räcker det inte med att bara informera. Vi vill också tala om vart man kan vända sig för råd och stöd när ens barn har kolik eller skriker dygnet runt, säger Gunilla Helmersson.

  På senare år har läkarna blivit allt bättre på att diagnostisera barnmisshandel. Det gäller framför allt mindre uppenbar misshandel som just våldsamma skakningar av spädbarn.

  – Skärpta rutiner och bättre kunskap har gjort att fler fall upptäcks, säger Olof Flodmark som betonar att barnmisshandel förekommer i alla samhällsklasser.

  Förhoppningen är nu att åtminstone en del av fallen ska gå att förebygga. Erfarenheter från USA visar att utbildning av småbarnsföräldrar halverar antalet fall av barnmisshandel.

  Annons
  Annons
  X

  Olof Flodmark, professor i pediatrisk neuroradiologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger att alldeles för få barnmisshandelsfall leder till rättslig prövning.

  Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X