X
Annons
X

”Utbildning lönar sig inte tillräckligt i Sverige”

Av 23 rika OECD-länder har Sverige den ­lägsta utbildningspremien. Vår låga avkastning på utbildning och human­kapital är på sikt inte förenlig med Sverige som ledande kunskaps­nation, skriver professor Johan Eklund.

Sverige har en, i internationella sammanhang, låg utbildningspremie. Detta är problematiskt på flera sätt, och är sannolikt en starkt bidragande faktor till den svenska arbetsmarknadens dåliga funktionssätt. Nyligen publicerade forsknings­resultat från Entreprenörskapsforum visar att den svenska bruttolönepremien (lön före skatt) ligger på cirka 4 procent per utbildningsår vilket kan jämföras med motsvarande siffra i Tyskland som ligger på 9,5 procent. Den låga utbildningspremien betyder helt enkelt att det lönar sig dåligt med utbildning i Sverige.

Att svenska studenter har relativt svaga incitament för att investera i utbildning ger i sin tur negativa konsekvenser för arbetsmarknaden. Den låga utbildningspremien kan också tolkas som tecken på att det svenska utbildningsväsendet misslyckas med att förmedla ett humankapital till studenterna motsvarande andra länder med en högre utbildningspremie, till exempel Finland, Norge, Danmark och Tyskland samt 18 jämförbara länder. En starkt bidragande faktor till den låga utbildningspremien är naturligtvis det faktum att Sverige har OECD:s högsta minimilöner vilket pressar samman lönestrukturen.

Johan Eklund

Foto: Pressbild Bild 1 av 3

Längre utbildning måste ge mer för den som studerar, skriver Johan Eklund.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 2 av 3

Johan Eklund

Foto: Pressbild Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X