Utbilda på lika villkor

Under strecket
Publicerad
Annons

Eva Nisser har på nytt väckt frågan om en fristående lärarutbildning (SvD Brännpunkt 4/9). Glädjande är att hon uppfattar lärarutbildningen som en mycket strategisk del i utbildningsväsendet. Nissers kritik mot dagens utbildning är ibland berättigad men hon slår ofta in öppna dörrar. Vi som arbetar inom lärarutbildningarna är medvetna om vad som behöver förändras och arbetet pågår för fullt. Ibland verkar det som om Nisser inte vill att utbildningen ska ha den utformning den har. Hon menar att konkurrens behövs som drivkraft för en kvalitetshöjning. Jag tror också på konkurrens, om den sker på lika villkor. Jag får en bild av att Nissers lärarutbildning ska starta från noll med de utbildningar och den storlek som passar. Med särskilda villkor är det lätt att få befintliga lärarutbildningar att framstå som betongkolosser. I minst tre avseenden måste villkoren vara lika.

  1. Regelverket. Utbildningarna måste följa riksdags- och regeringsbeslut när det gäller innehåll och genomförande. Nissers förslag förutsätter nya regler - lika för alla lärarutbildningar.
Annons
Annons
Annons