Utarmning av ekosystem hot mot människan

Världens ekosystem har utarmats av människan de senaste 50 åren i större omfattning än någonsin tidigare, visar den hittills mest omfattande undersökningen av jordens tillstånd. Men trenden går att vända, och ett lyckat exempel finns i Kristianstad.

Under strecket
Publicerad
Annons

Rapporten om ekosystemens tillstånd, som offentliggörs i dag, är beställd av FN som underlag för att klara millenniemålen om minskad svält och fattigdom på jorden. Över 1 300 forskare i 95 länder har arbetat med kartläggningen sedan 2001.
Det är visserligen inte ovanligt att forskarrapporter slår larm om hur arter utrotas i skogar och mark, sjöar och hav som påverkas av människan.
Skillnaden med den här rapporten, Millennium Ecosystem Assessment, är att människans välbefinnande som står i fokus, berättar Thomas Hahn, ekonom och agronom vid Stockholms universitet som har skrivit ett av kapitlen i millenniumkartläggningen.

Rapporten lyfter fram att människan behöver fungerande ekosystem. En sjö eller en kust ger ett bra fiske, träden i en skog håller kvar jorden så vattendragen är rena och fångar dessutom upp koldioxid från luften.
Men cirka 60 procent av de så kallade ekologiska tjänsterna, som ekosystemen förser människor med, nyttjas inte på ett hållbart sätt. Fisket urholkas, skadeinsekter och
sjukdomar gynnas av monokulturer, vattendrag förstörs, för att nämna några exempel. Det utgör ett direkt hot mot att klara millenniemålen.
Att hugga ned blandskog och plantera gran är ett aktuellt exempel från Sverige.

Annons
Annons
Annons