Annons
X
Annons
X

Utanförskapet växer i Sverige

Klyftorna i Sverige fortsätter att växa, hävdar folkpartiet.

Folkpartiets Lars Leijonborg och mauricio Rojas presenterade rapporten ”Utanförskapets karta” på en presskonferens på söndagen.

Folkpartiets Lars Leijonborg och mauricio Rojas presenterade rapporten ”Utanförskapets karta” på en presskonferens på söndagen.

Områden där få röstar, de flesta misslyckas i skolan och där färre än 60 procent har ett arbete att gå till har ökat explosivartat. För 14 år sedan fanns det tre sådana områden i Sverige – i dag finns det 136.

Folkpartiet kallar situationen för ”ett sysselsättningssammanbrott” och anklagar socialdemokraterna för att nonchalera problemet.

Det är Statistiska centralbyrån som på uppdrag av folkpartiet genomfört kartläggningen som de döpt till ”Utanförskapets karta”. Bostadsområde för bostadsområde runt om i Sverige har granskats och siffrorna har ställts mot resultaten av samma undersökning 1990.
För att ett område ska klassas som ett ”utanförskapsområde” ska färre än 60 procent av de boende i området mellan 20 och 64 år arbeta. Samtidigt ska skolresultaten eller valdeltagandet i området ligga på ”en uppseendeväckande låg nivå”, där färre än 70 procent av eleverna lämnar skolan utan att uppnå kunskapsmålen eller att färre än 70 procent av de röstberättigade utnyttjar sin rätt att rösta.
– Görs inget kommer de här områdena snart att bryta sig loss. Kravaller kan uppstå, människor kan bli skjutna. Vi kan inte blunda för det här längre, säger Mauricio Roias, integrationstalesman för folkpartiet.

Annons
X

I de mest utsatta bostadsområdena lämnar hälften av eleverna i nionde klass skolan utan fullständiga betyg. I vissa skolor, som Värner Rydénskolan i Malmö och Fittjaskolan i Botkyrka, uppnår inte ens en fjärdedel av eleverna utbildningsmålen. Men Lars Leijonborg, partiledare för folkpartiet, säger att det framförallt är de låga sysselsättningstalen som är det största bekymret.

– Bristen på jobb är det allra största problemet. Om människor arbetar blir de mer förankrade i samhället, barnen får en annan bild av vuxengenerationen och det blir lugnare i skolan, säger han.
1990 var det bara Södra Rosengård i Malmö, Marielund i Haparanda och ett av bostadsområdena i Ryd i Linköping som klassades som ett utanförskapsområde. I dag kan nästan en tiondel av alla bostadsområden i Skåne gå under samma betäckning. I Stockholm är Fittja, Tensta och Södra Rinkeby några av de 136 utpekade områdena.
I en motion till riksdagen föreslår folkpartiet att Ams och Integrationsverket avskaffas och att en jobbgaranti införs i stället.
SvD har inte lyckats nå integrationsminister Jens Orback för en kommentar.

Läs hela rapporten (pdf-fil)

folkpartiet.se

Andrea Hökerberg

Annons
Annons
X

Folkpartiets Lars Leijonborg och mauricio Rojas presenterade rapporten ”Utanförskapets karta” på en presskonferens på söndagen.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X