Karl Steinick:Utanförskap präglade Derridas liv

En ny biografi över den franske filosofen Jacques Derrida belyser den intellektuella miljö han verkade i och kom att förändra. Privatpersonen Derrida skildras som en hårt arbetande, ansvarslös och omstridd outsider.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Att betrakta Jacques Derrida som en av de centrala gestalterna i efterkrigstidens franska intellektuella liv ter sig som en självklarhet, men det var ingen given position. För att nå den hade det krävts betydande ansträngningar och den kontroversielle filosofen tvingades kämpa på många fronter, inte minst på offentlighetens arenor.

Dessa strider, såväl inom- som utomvetenskapliga, är ett av de spår som
Benoît Peeters följer i sin omfattande biografi
Derrida (Flammarion, 740 s). Den dekonstruktivistiska filosofi Derrida utvecklade som ett sätt att förhålla sig till texter väckte lika mycket motstånd som entusiasm i akademiska kretsar världen över och förvånande nog, med tanke på komplexiteten i hans tänkande, blev Derrida med tiden en medial begivenhet. Han uttalade sig i aktuella frågor, framför allt under senare delen av livet, och han porträtterades ofta som en filosofisk modeskapare, rentav bluffmakare, särskilt i den engelskspråkiga världen.

Annons
Annons
Annons