Annons

”Utan tvärförbindelse blir det trafikinfarkt”

Foto: P-O Sännås/Aftonbladet/TT

Regeringen måste skjuta till de miljarder som krävs för att bygga Tvärförbindelse Södertörn – och byggstarten bör ske senast år 2022. Det skriver företrädare för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen.

Under strecket
Publicerad

Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor, och sju av tio kommuner med starkast tillväxt finns på Södertörn. På Södertörn ligger flera av de regionala stadskärnor som pekats ut som fokuspunkter för bostadsbyggandet. Nya stadsdelar växer fram såsom Vega, Riksten, stadskärnan Flemingsberg, Haninge stad och Hemfosa. Antalet invånare i Södertörnskommunerna är redan fler än i Stockholms innerstad och kommer att fortsätta växa.

Med fler människor och företag ökar behovet av både person- och godstransporter. Den befintliga infrastrukturen kommer då inte att räcka till. I dag är det svårt att resa tvärsöver regionen, exempelvis mellan Haninge och Flemingsberg, utan att först ta sig in mot centrum. När den nya hamnen i Norvik öppnar ökar även behovet av att gods kan transporteras på Södertörn på ett smart sätt, både miljömässigt och logistiskt.

Annons
Annons
Annons