Annons

Utan trovärdighet inget oberoende

Under strecket
Publicerad

MYNTKABINETTET Revisionen av den statliga verksamheten utfördes av en grupp riksdagsledamöter och sammansättningen avspeglade partiernas storlek i kammaren. Knappast någon utom Riksdagens revisorer själva tog gruppens granskning på allvar. Revisorerna blev en lekboll i händerna på starkare politiska krafter för, som grundlagsutredare Per Unckel framhöll vid den nya Riksrevisionens seminarium i måndags, ”den opposition finns inte som inte kommer att utnyttja tillfällena när de bjuds”.

I sommar är det sex år sedan Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket ersattes av Riksrevisionen. Den leds av trojkan Claes Norgren, Karin Lindell och Eva Lindström. I likhet med statliga revisionsorgan i andra delar av västvärlden är Riksrevisionen formellt fristående från den politiska makten.

Annons
Annons
Annons