Annons

Utan tidskrifterna stannar debatten

YTTRANDEFRIHET Tidskrifterna bär upp en stor del av den offtentliga kulturdebatten och odlar en kvalificerad kår av oberoende skribenter. Det är dags att öka stödet till kulturtidskrifterna, skriver Madeleine Grive och Andreas Åberg på 00TAL.

Under strecket
Publicerad

Kulturtidskrifterna har blivit en av de allra viktigaste arenorna för Sveriges kulturliv. En stor del av den offentliga kulturdebatten ­bedrivs idag i dessa tidskrifter, vilket har medfört ett brett och mångfacetterat debattklimat, som drivs under självständiga former, fritt från företagskoncerner i ryggen. Det är med andra ord en verksamhet som är högst central för landets yttrandefrihet och demokrati. Dessvärre är denna viktiga arena en angelägenhet för den begränsade krets av människor som idag konsumerar kulturtidskrifter. Ett adekvat ekonomiskt stöd skulle kunna bidra till att öka tillgängligheten, för att på så sätt återigen föra den offent­liga debatten till den läsande allmänheten. Det är på tiden att det statliga stödet till kulturtidskrifter förändras.

Mats Johansson (m) i kultur­utskottet vill också förändra det statliga stödet till kulturtidskrifter. En ökning är det dock inte tal om, snarare vill han ha ett strängare regelverk för hur det nuvarande stödet ska fördelas. I debatt­artikeln ”Ropen skalla: En tidskrift åt alla” i Axess nummer 7 2008 hoppas han innerligt att kulturutredningen kommer att innehålla ”något bättre system än dagens skönhetstävling”. Samtidigt skriver han att det inte är mycket pengar att tjata om, 15–20 miljoner per år av tio statliga kulturmiljarder. Trots det har han bemödat sig om att skriva en helsida om saken, med förvånansvärt vaga argument.

Annons
Annons
Annons