Annons

Utan stöd kan vindkraft inte konkurrera

Under strecket
Publicerad

Svensk Vindenergi (SV) är vindkraftens lobbyorgan. Dess kritik av våra siffror och argument måste ses i detta perspektiv (Brännpunkt 28/8).

Sedan början av 2009 har snittpriset för elcertifikaten som belastar elkonsumenterna varit cirka 30 öre/kwh, inte 25 öre, och trenden över tiden är tydligt ökande. Enligt SV:s egna uppgifter producerades 2,5 TWh år 2009 och stödet från elcertifikatsystemet uppgick till 870 miljoner, en subvention om 34,8 öre/kwh (exklusive övriga stödformer). Dessa siffror utgör grunden för vår beräkning av framtida subventionsbehov på 300 miljarder fram till 2035, om målet sätts vid 30 TWh. 150000 människor på landsbygden riskerar att få sin livsmiljö förstörd.

Annons
Annons
Annons