X
Annons
X

Ola Andersson: Utan självklara möten ingen känsla av ”vi”

Att det sätt vi lever och bor och lever påverkar våra värderingar är knappast någon nyhet. I Sveriges större städer lever vi i dag i allt högre grad isolerade från varandra, sorterade efter etnisk, social och ekonomisk tillhörighet. Hur påverkar detta det svenska samhället?

Det råder ingen tvekan om att den officiella bild vi svenskar vill att omvärlden skall ha av oss handlar om öppenhet, fördomsfrihet, jämställdhet och socialt framåtskridande. Det råder inte heller någon tvekan om att vi varit tämligen framgångsrika i detta. Utifrån sett framhålls ofta Sverige som ett föredöme vad gäller demokrati och medborgerliga rättigheter.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X