Annons

Utan personal blir det inget försvar

Carl Bergqvist, om att personalförsörjningen är det svenska försvarets stora ödesfråga.

Under strecket
Publicerad

Försvarsmakten måste bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Foto: Tomas Oneborg

Försvarsmakten måste bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Foto: Tomas Oneborg
Försvarsmakten måste bli en  mer attraktiv arbetsgivare.
Försvarsmakten måste bli en mer attraktiv arbetsgivare. Foto: Tomas Oneborg

Det svenska försvarets stora ödesfråga är dess personal och närmare bestämt personalförsörjningen. Någon bild av omvärldsutvecklingen behöver inte längre tecknas, ej heller att den svenska Försvarsmakten både behöver växa och omorganiseras för att trovärdigt kunna motstå ett väpnat angrepp. Om detta finns idag bred politisk enighet. Likaså att alla åtgärder tillsammans fordrar omfattande ekonomiska tillskott.

Annons
Annons
Annons