Utan Napoleonkrigen hade hela Finland talat svenska

Under strecket
Publicerad
Annons

Historiska jubileer brukar utnyttjas till så kallad kontrafaktisk historieskrivning: om inte X hade hänt, hur hade det då blivit? I år minns vi rikets delning 1809. Dags alltså för kontrafaktisk språkhistoria. Hur hade finskan och svenskan stått sig om Napoleonkrigen aldrig ägt rum?

I Storsverige hade finskan troligen aldrig intagit positionen som nationalspråk, så som nu skedde under 1800-talets andra hälft. Kalevala hade säkert sammanställts, och Aleksis Stenvall (ja, så hette Aleksis Kivi från början) hade nog skrivit Sju bröder, men den finska språkresningen hade blivit folkloristiskt Skansenartad. Finskan hade blivit ett stort minoritetsspråk, hårdast förtryckt under slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft. Alla skulle tala svenska, långt bort i Rovaniemi.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons