X
Annons
X

"Akut att agera mot den klassiska musikens marginalisering"

Den klassiska musiken, som genom historien har bidragit till mänsklighetens utveckling och individers möjlighet att hantera livet, har marginaliserats. Det skriver tre representanter för det svenska musiklivet som föreslår en rad åtgärder.

Läs mer om Debatten om klassisk musik
Sveriges nationella ungdomssymfoniorkester repeterar i Berwaldhallen.
Sveriges nationella ungdomssymfoniorkester repeterar i Berwaldhallen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den västerländska konstmusiken, i dagligt tal klassisk musik, har under mer än tusen år varit en viktig del av vårt samhälles intellektuella och emotionella kapital. Parallell och sammanflätad med litteratur, arkitektur, bildkonst, matematik, filosofi och andra för vår kollektiva intelligens viktiga områden, har den kraftfullt bidragit såväl till mänsklighetens utveckling som till individens förmåga att hantera alla de livets utmaningar vi ständigt ställs inför.

Sveriges nationella ungdomssymfoniorkester repeterar i Berwaldhallen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X