Annons
X
Annons
X
Sverige
Kommentar

Mårten Schultz: Utan meddelarskydd kan Springares polisleg vara i fara

”Förinta alla vänsterextrema journalister”, skriver Peter Springare i ett inlägg på Facebook – och ännu en gång kokar det i sociala medier. Sannolikt gör sig den numera berömda Örebropolisen inte heller denna gång skyldig till något brott. Men utan meddelarskydd kan polislegitimationen vara i fara.

(uppdaterad)
Peter Springares Facebook-inlägg
Peter Springare, Örebropolisen.
Peter Springare, Örebropolisen. Foto: Petter Koubek/TT

Örebropolisen Peter Springare har åter igen hamnat i strålkastarljuset efter ett inlägg på Facebook som publicerades den 8 mars men först de senaste dagarna blivit föremål för debatt. Han skriver bland annat följande:

"Mitt motiv är just detta att försöka göra Sverige bättre att leva och utvecklas i för alla, både infödda "svenskar" och invandrare. Och därigenom också förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor."

Peter Springare är ingen främling för målande språkbruk. Men kan språkbruket, i detta fall, vara brottsligt? Politiskt och moraliskt finns det få uttryck som lämpar sig så illa som metafor som Förintelsen. Men att det är olämpligt att anspela på Förintelsen behöver inte betyda att det är brottsligt. Och Springares uttalande är nog inte brottsligt den här gången heller.

Annons
X

Det är inte hets mot folkgrupp, eftersom journalister inte är folkgrupp i lagens mening (oavsett om de är vänsterextrema eller inte). Det är knappast uppvigling – Springares uttalande är inte en uppmaning eller förledande till brottslig gärning. Någon enskild person pekas inte ut så det är inte ett hot eller ärekränkande angrepp.

Kan språkbruket, i detta fall, vara brottsligt?

I vanligt språkbruk talas det ibland om "olaglighet". Jurister är vanligtvis försiktiga med att använda ordet eftersom det är oprecist. Företeelser, till exempel uttalanden, kan vara olagliga utan att vara brottsliga. De kan innebära en avvikelse från en avtalsrättslig förpliktelse eller ett intrång i en immateriell rättighet. Och uttalanden kan ha betydelse i arbetsrättsligt hänseende.

Det här var jag inne på redan i en tidigare kolumn om det första av Springares uppmärksammade Facebook-uppdateringar, men mot bakgrund av vad han säger i det nu diskuterade inlägget kan det göras tydligare. Han framhåller:

"Till alla er som oroligt skrivit till mig och undrat, om de militanta vänsteraktivisterna med sin hatpropaganda och angrepp på min person, samt mina chefer som vill tillvita mig brott på löpande band, lyckats få tyst på mig. Jag kan bara säga, ingen anledning till oro." (Min kursivering.)

Den citerade passagen indikerar att Springares överordnade inte alltid uppskattar hans offentliga ställningstaganden. Om det är så kan det finnas skäl för polismannen att vara lyhörd. Peter Springare har liksom alla andra yttrandefrihet. Men yttrandefriheten hindrar inte arbetsgivare från att inom ramen för det arbetsrättsliga regelverket agera om en anställds yttranden anses skada organisationen eller på annat sätt.

Hade Peter Springare valt att istället kommunicera på en plattform som omfattas av det särskilda skyddet för tryck- och yttrandefriheten hade han varit säker.

Det finns åtskilliga exempel på anställda som drabbats av olika arbetsrättsliga påföljder för statusuppdateringar på Facebook tidigare. Vissa har till och med fått sparken. Hade Peter Springare valt att istället kommunicera på en plattform som omfattas av det särskilda skyddet för tryck- och yttrandefriheten hade han varit säker.

Det anses förbjudet att till exempel omplacera en offentliganställd arbetstagare som lämnat meddelanden till en tidning eller ett radioprogram inom detta skydd, även om uttalandena gör arbetsgivaren missnöjd. Men han har nu valt sociala medier och då faller det särskilda skyddet för meddelare bort.

Hur det är i sak i detta fall vågar jag inte ha en åsikt om. Arbetsrätt är komplicerade saker. Men det finns anledning att påminna om att yttrandefrihetens gränser inte bara är en fråga om brott. Civilrätten drar andra cirklar.

Annons

Peter Springare, Örebropolisen.

Foto: Petter Koubek/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X