Utan mångfald ingen valfrihet

Under strecket
Publicerad
Annons

Medierapporteringen om Carema Care och privat driven äldreomsorg har satt tydliga spår hos kommunpolitiker runt om i landet. I en undersökning som Demoskop gjort på Vårdföretagarnas uppdrag säger en stor majoritet att de hellre tillämpar LOV, lagen om valfrihetssystem, än genomför traditionella upphandlingar enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Historiskt sett är det framför allt moderatledda majoriteter i kommunerna som initierat upphandlingar av boenden i äldreomsorg enligt LOU. Men nu vänder moderaterna LOU ryggen. Bara tre procent av moderatpolitikerna i undersökningen anser att LOU ska användas i första hand när vård och omsorg upphandlas. Av alla politiker vill 26 procent använda LOU i första hand.

Annons
Annons
Annons