Annons

Jan Söderqvist:Utan kunskap blir man inte riktigt klok

Behöver vi ägna tid åt att fylla våra hjärnor med fakta när all information finns tillhands via nätet? Svaren går isär. Men utan förmåga att se sammanhang riskerar vi att bekräfta vad vi redan vet.

Under strecket
Publicerad

En sökning på nätet tar mindre än en halv sekund. Nätet är numera trådlöst och finns därmed överallt. De mobila enheterna blir mindre och mindre. Och den fråga allt fler ställer sig – inte minst pedagoger och lärare på olika nivåer av utbildningssystemet – blir då hur viktigt det egentligen är att vi själva faktiskt samlar på oss den sortens kunskaper som traditionellt sett definierar bildning och allmänbildning. Måste vi förvara dem i huvudet när de hela tiden ligger inom omedelbart räckhåll med hjälp av några snabba knapptryckningar? Slaget vid Kadesh, Avignonpåvedömet, huvudstaden i Togo: är det sådant som vi verk­ligen måste eller åtminstone borde kunna, eller är den sortens inlärning bara slöseri med dyrbar tid och en minneskapacitet som kan användas bättre?

Tja, hur vi förhåller oss till den frågan beror förstås i hög grad på vad vi faktiskt menar med att ”kunna” något och hur vi ser på relationen mellan medvetande och omvärld. Tror vi att gränsen dem emellan är absolut och att det förra existerar och fungerar oberoende av det senare i något meningsfullt avseende? Och tror vi verk­ligen att allt det där som vi tror finns inne i det egna huvudet verkligen finns där om vi kontrollerar saken närmare?

Annons
Annons
Annons