Annons
Krönika

Utan jobb i unga år sätter sina spår

Under strecket
Publicerad

Medan den svenska arbetsmarknaden fungerar väl för dem som har jobb kvarstår inträdesbarriärer för unga. Ibland argumenterar politikerna för att ungas utanförskap inte är särskilt allvarligt. Trots allt är bara en del av ungdomarna långtidsarbetslösa. Men då missar man den sociala dimensionen av de svårigheter som unga upplever på arbetsmarknaden. Ett utanförskap hämmar ungdomar från att bygga upp det självförtroende och de ansvarsnormer som är så viktiga för att senare klara sig väl i livet.

Det har blivit vanligt att unga, också de som i grunden är friska men har svårt att få jobb, förtidspensioneras bort ur statistiken. Över 36000 personer i åldrarna 20-34 år försörjs idag via förtidspension. Tusentals döms till ett liv i ekonomisk och social marginalisering, helt enkelt därför att skolan inte klarat av att ge dem en rimlig utbildning och eftersom skatter och regler hindrar framväxten av inträdesjobb.

Annons
Annons
Annons