X
Annons
X

”Utan internationellt kapital stannar Sverige”

Synen på att staten lånar pengar utomlands är helt irrationell i den svenska debatten. Det är ett mysterium varför de svenska skattebetalarna inte ska kunna låna kapital på de internationella marknaderna för viktiga projekt – framför allt nu då kostnaden för dylika lån är extremt låg. Det skriver Anders Ögren, docent i ekonomisk historia.

Nyligen presenterades slutresultatet av den så kallade Sverigeförhandlingen som utrett frågan om höghastighetståg i Sverige. I korthet förespråkar den en satsning på höghastighetståg som ska stå färdig runt år 2035. Detta ska finansieras med lån ifrån utlandet. Det här har lett till en debatt, inte angående satsningen på höghastighetståg som sådan, utan huruvida satsningen ska finansierad med lån från utlandet eller via överskott i den löpande statsbudgeten.

Debatten i sig är intressant då den på ett bra sätt illustrerar den irrationella motviljan som finns mot internationellt kapital bland många politiker.

Slutbetänkandet av Sverigeförhandlingen presenterades under en pressträff i Rosenbad den 20 december.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 3

Utredaren Catharina Håkansson Boman och infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade slutbetänkandet av Sverigeförhandlingen under en pressträff i Rosenbad den 20 december.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 2 av 3

Anders Ögren

Foto: Privat Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X