Annons

P J Anders Linder:Utan hög kvalitet är det inte högre utbildning

Under strecket
Publicerad

Högskolan har expanderat snabbt och kvaliteten har inte hängt med. Lärare får lägga tid och kraft på att avhjälpa bristande förkunskaper hos många studenter, och resurserna räcker inte till undervisning i rimlig omfattning.

Läget varierar mellan ämnen och lärosäten, men omdömet ”bristande kvalitet” är alltför vanligt i utvärderingarna från Högskoleverket. I till exempel engelska rör det sig nästan om hälften av de granskade högskolorna.

Annons
Annons
Annons