Utan återvändo?

Under strecket
Publicerad
Annons

Ohälsotalet är högt. Sjukskrivningarna är många och ofta långa. Dessutom är omkring tio procent av befolkningen i arbetsför ålder förtidspensionerad. Riksrevisionen har granskat åtgärderna inom området i rapporten Förtidspension utan återvändo (RiR 2005:14).
”Regeringen har inte satt upp mål om att förtidspensionärerna ska bli färre eller hur insatserna ska se ut för att öka möjligheterna för att återgå till arbetslivet”, konstaterar Riksrevisionen. Prövning och kontroller för att minska förtidspensionerna om arbetsförmågan ökar har varit lågt prioriterade hos försäkringskassorna. Dessutom används möjligheten till vilande förtidspension för att pröva arbete i mindre utsträckning än väntat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons