X
Annons
X

Utan alliansen hade Väst aldrig blivit så mäktigt

"När man studerar medeltiden, och även 1500- och 1600-talen, blir det snart uppenbart att Västeuropa inte alls var lika mäktigt som vi lätt inbillar oss. Kina var jordens starkaste stat, och det fanns flera muslimska riken som var mycket starkare än länder som England och Frankrike, till exempel Osmanska riket och Stormoguls rike. Så varför vann ändå Europa? Berodde det på industriella revolutionen?"

Läs mer om Harrisons historia
Ostindiska kompaniets flotta lämnar hamnen i Woolwich år 1601.
Ostindiska kompaniets flotta lämnar hamnen i Woolwich år 1601. Foto: Mary Evans/IBL

Frågan är gigantisk, men mycket vanlig, och även om jag här endast kan ge ett smärre utkast till svar är det på sin plats med ett försök.

Ostindiska kompaniets flotta lämnar hamnen i Woolwich år 1601.

Foto: Mary Evans/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X