Uställning med perspektiv på kulturell tillhörighet

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är säkert ingen tillfällighet att det bland de elva internationella konstnärer som nu ställer ut på Göteborgs konstmuseum finns åtta kvinnor, därav fyra från Iran. ”Det fördoldas verklighet” har utställningen fått heta med tillägget Aletheia, som betyder sanning.
De flesta av konstnärerna har lämnat sina hemländer och bor företrädesvis i London och Paris. I sitt konstnärskap ifrågasätter de klichéer och fördomar, som brukar fästas vid den kulturella tillhörigheten. Ett nytt liv ger nya perspektiv och erfarenheter och hela tiden är det fråga om gränsöverskridande.
Utställningen har två curatorer, förste intendent Lena Boëthius och Dariush Moaven Doust, verksam vid Valands konsthögskola - och här har bådas kunskaper och erfarenheter fått en lyckosam sammansmältning.
Ende svenska deltagare är Per Hüttner med två bilder ur serien ”Romanticism Revisited” inspirerade av romantiskt 1800-talsmåleri.
Shadafarin Ghadirian är fotoutbildad i Teheran och bidrar med en svit bilder på kvinnor klädda i samma
kläder som från Oajardynastin vid 1800-talets slut. Det finns en stor fotosamling från denna tid tack vare att den siste regenten i dynastin var en entusiastisk fotograf.
Här har hon ställt dessa tidsenligt klädda kvinnor i sin studio med nutida föremål som en cykel eller en dammsugare i kompositionen. ”Som fotograf ser jag verkligheten framför mig” har hon sagt i en intervju. Utställningen pågår till 16 november.

MARGARETA ARTSMAN

Annons
Annons
Annons