Annons
X
Annons
X

Usla villkor för migrantarbetare

På 61 av de 64 arbetsplatser som Hotell- och restaurangfacket nyligen besökt fanns uppenbara fel i löneutbetalningarna till migranter. Ingen vi träffade arbetade under samma villkor som de blivit erbjudna innan de kom till Sverige, skriver Ella Niia och Per Persson och föreslår fyra omedelbara åtgärder.

Foto: GURINDER OSAN/AP

BRÄNNPUNKT | ARBETSVILLKOR

På ett företag hittade vi en person som arbetade 295 timmar per månad
Ella Niia och Per Persson

Många svenskar tar chansen att arbeta utomlands ett tag, för att få språkkunskaper och nya erfarenheter. Lika självklart måste vi välkomna alla som vill komma hit och jobba. Hotell- och restaurangfackets inställning är att det ska vara lätt att röra sig över landsgränser för att leva, studera och arbeta. Vi vet att utländsk arbetskraft i vår bransch tillför kompetens, erfarenhet och nya smaker.

Men vi ser också att många av de som kommer för att arbeta i vår bransch utnyttjas. De tvingas att arbeta till villkor och löner som är mycket sämre än för alla andra. Rege-ringen har tydligt slagit fast att samma villkor ska gälla för migranter som för andra
anställda inom samma bransch.
Trots det ger dagens regelverk inte det stöd som krävs för att förhindra att människor utnyttjas.

Annons
X

I dag presenterar vi en rapport som bygger på att vi besökt sammanlagt 64 arbetsplatser i Stockholmsregionen som alla fått sina ansökningar om att anställa personal från länder utanför EU beviljade.

Resultatet av vårt uppsökande är beklämmande. På 61 av de 64 företag vi besökte fanns det uppenbara fel och brister i utbetalningar av löner och ersättningar. I de flesta fall var lönen för låg i förhållande till arbetad tid. Vi träffade människor som hade en månadslön på 3000 – 4000 kronor. Det var också vanligt att ob-tillägg och andra ersättningar inte betalades ut. Ingen vi träffade arbetade under samma villkor och samma lön som de blivit erbjudna innan de kom till Sverige. På ett par restauranger betalades lönerna ut kontant. På de 36 ställen som vi fått se schemat fanns det direkta felaktigheter på samtliga.

Arbetstagarna var schemalagda betydligt mer än vad som är tillåtet för en heltidsanställning och fick inte tillräcklig vila mellan passen. Arbetspassen per dag var för långa och många ringdes bara in på kort varsel ”vid behov”. På ett företag hittade vi en person som arbetade 295 timmar per månad – vilket ska jämföras med de 173 timmar per månad som motsvarar en heltidstjänst.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Inget av detta är villkor som Migrationsverket, eller ansvarigt fackförbund, skulle godkänna om de fanns med i den ansökan som arbetsgivaren upprättar när de vill anställa en migrant. Trots det är det dessa villkor många av de som kommit hit lever under.

  De migranter som kommer till vår bransch från länder utanför EU kommer ofta från mycket fattiga förhållanden. De talar ingen svenska, sällan något större språk som engelska, och de har många gånger tagit stora lån för att komma hit. De befinner sig i stark beroendeställning till sin arbetsgivare. För oss är det uppenbart att det måste finnas regleringar som förhindrar att människor far illa.

  Vi ser att några relativt enkla förändringar skulle kunna genomföras omgående – som skulle innebära oerhörda förbättringar för de utsatta migranter som kommer hit. Det är tid för rege-ringen att inse att de sitter på verktygen.

  •Anställningserbjudandet måste bli bindande. I dag har de anställningserbjudanden som Migrationsverket fattar sitt beslut utifrån ingen formell juridisk verkan. I praktiken är anställning-serbjudandet bara ett fingerat avtal – i verkligheten existerar helt andra villkor och överenskommelser.

  •Det måste finnas tydliga sanktionsmöjligheter för de arbets- givare som bryter mot reglerna. I dag riskerar företagare som inte sköter sig inte mycket mer än sitt rykte. I stället straffas den anställde, som inte får de utlovade villkoren, och som dessutom riskerar utvisning om anställningen avbryts.

  •Regeringen måste också utse ansvarig myndighet som får i uppdrag att följa upp att de villkor Migrationsverket fattar beslut utifrån efterlevs.

  •Arbetstagare ska inte riskera utvisning om deras anställning avbryts. Det säger sig självt att ingen träder fram och kräver sina rättigheter om de har ett hot om utvisning hängande över sig.

  I vår bransch är arbetskraften väldigt tydligt den viktigaste resursen för bra service och för att ge gäster en trevlig upplevelse. Men bakom restaurangens fina yta finns det tyvärr alltför många skrupelfria företagare som främst konkurrerar med en systematisk dumpning av anställningsvillkoren för de anställda. Vi måste ha ett regelverk som välkomnar alla hit, men som ger ett skydd så att människor inte utnyttjas.

  ELLA NIIA

  förbundsordförande HRF

  PER PERSSON

  ombudsman HRF, avdelning Stockholm-Gotland

  Annons
  Annons
  X
  Foto: GURINDER OSAN/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X