Annons

”Uselt av S – släpper in Ryssland i värmen”

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet.
Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Socialdemokraternas agerande i ministerkommittén och Europarådet är helt oacceptabelt. Genom att rösta för regelförändringar så försvagas sanktionspolitiken mot Ryssland kraftigt. Nu krävs svar från högsta ort huruvida S tänker hålla gränsen eller inte, skriver Kerstin Lundgren (C).

Under strecket
Publicerad

Jag var en av dem som drev på för att införa sanktioner mot den ryska delegationen efter deras klara röst för den olagliga annekteringen av Krim 2014. Jag kämpade för att den indragna rösträtten och deltagandet i valobservationer skulle kvarstå när den ryska delegationen senare försökte återta sin rösträtt i Europarådets parlamentariska församling. Jag drev på för att stoppa de försök till regeländring som gjordes för ett år sedan i syfte att bereda väg för Rysslands återkomst i Europarådet. Jag har tagit debatterna som representant för Centerpartiet i Europarådets parlamentariska församling fram till i år då jag lämnat. Det är för mig självklart att om en medlemsstat bryter mot de regler som den valt att skriva under måste det få konsekvenser.

Om en stat inför dödsstraff får det konsekvensen att den utesluts. På samma sätt bör en stat som tillgriper militära medel för att ta ett annat medlemslands territorium också leda till uteslutning. Att respektera andra medlemsländers gränser är en grund för medlemskap i Europarådet. Efter att Ryssland under två års tid inte betalat sin medlemsavgift ställs ministerkommittén inför beslutet att följa eller blunda för reglerna som säger att en stat som inte betalar sin medlemsavgift ska uteslutas. Regeringskretsen i ministerkommittén har tillsammans med generalsekreteraren berett vägen för en annan lösning som skulle ge Ryssland röd matta tillbaka.

Annons
Annons
Annons