Annons
Krönika

USA vänder på utsläppstrenden

Under strecket
Publicerad

Det finns en positiv utveckling i klimatfrågan som fått begränsad uppmärksamhet i Sverige: den amerikanska energisektorns massiva utsläpp av koldioxid har inte bara slutat öka utan faktiskt börjat minska. Mellan 1990 och 2007 har USA, trots fagra löften om att begränsa sin klimatpåverkan, ökat utsläppen av koldioxid från energiproduktion med en femtedel. Men under senare år har en ny energikälla satt stopp för och vänt trenden. Det anmärkningsvärda är att energikällan vare sig är grön eller förnyelsebar.

Naturgas inbäddad i så kallade skifferformationer har tidigare varit för svår att utvinna. Under senare tid har dock ny teknik tagits fram som gör det möjligt att komma åt naturgasen. Så kallad skiffergas är en billig energikälla vars produktion tack vare den nya tekniken skjutit i höjden under senare år. Miljön påverkas både när skiffergasen utvinns och när den förbränns.

Annons
Annons
Annons