USA slår Sverige på punkt efter punkt

Vi är en grupp svensk-amerikanska forskare som studerat miljöåtgärder vid vattenkraftverk, produktionsförlust på grund av dessa åtgärder samt bakomliggande miljölagstiftning i Sverige och USA. På alla punkter kommer vi fram till att det har skett ett betydande större antal miljöförbättrande åtgärder vid befintliga vattenkraftverk i USA än i Sverige, skriver Peter Rudberg.

Under strecket
Publicerad

Porjus kraftverk, Stora Luleälven.

Foto: STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE/TIERRA GRANDE AB/MATTIAS KLUM

Peter Rudberg, SEI

Foto: PRIVAT
Annons

Sverige är en mycket stor vattenkraftsproducent och är, många år, det land som producerar mest vattenkraft i EU. Med en sådan stor andel vattenkraftsproduktion är det ett grundkrav att det juridiska system som reglerar vattenkraften ska tillåta förnyelse och införande av relevanta miljöåtgärder vid existerande anläggningar. I dag är så inte fallet för Sveriges del där 90 procent av alla vattenkraftverk drivs med tillstånd givna enligt 1918 års vattenlag eller äldre lagstiftning. Få miljöåtgärder har vidtagits vid dessa kraftverk de senaste två decennierna.

Tidsbegränsade tillstånd för vattenkraft har förordats av vattenverksamhetsutredningen som en möjlig uppdatering av det svenska regelverket för att tillåta förnyelse och införande av relevanta miljöåtgärder vid existerande vattenkraftverk. Kritiker har argumenterat att det saknas en gedigen konsekvensanalys av vattenverksamhetsutredningens förslag och att det kan leda till en kollaps av upp till en femtedel av Sveriges vattenkraftproduktion. En analys av konsekvenserna av tidsbegränsade tillstånd för vattenkraft i andra länder som liknar Sverige visar att det rör sig om ett system som möjliggör en nödvändig uppdatering av miljökrav på vattenkraftsproduktion och att det går att kombinera med en fortsatt hög produktion av vattenkraft.

Annons
Annons
Annons