Annons
X
Annons
X

USA övervakade även i Sverige

Amerikanska ambassaden i Stockholm har i hemlighet övervakat och registrerat personer i Sverige.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt, säger justitieminister Beatrice Ask.

Sent på fredagskvällen informerades justitieminister Beatrice Ask (M) om att amerikanska ambassaden i Stockholm sysslat med samma typ av övervakning och registrering av personer som har skett i Norge. Uppgifterna från Sverige har sedan skickats vidare till amerikanska myndigheter.

– Informationen om det här har, av vad jag förstår, inte funnit hos svenska myndigheter, sade Beatrice Ask, vid en hastigt snabbinkallad presskonferens i går.

Enligt Beatrice Ask ska den amerikanska verksamheten ha pågått sedan år 2000. Övervakningen ska ha skett vid amerikanska ambassaden i Stockholm och vid andra lokaler med anknytning till ambassaden. Skälet för spaningen har enligt vad amerikanerna uppgett för Säpo, att man velat skydda amerikanska intressen i Stockholm.

Annons
X

USA:s ambassad i Stockholm bekräftar i ett pressmeddelande att man har en enhet för att ”upptäcka misstänkta aktiviteter” kring ambassadens område.

Enligt ambassaden är enheten, Surveillance Detection Unit, inte hemlig. Övervakningsenheterna, som finns runtom i världen vid USA:s beskickningar, togs fram efter ambassadbombningarna i Nairobi och Dar es Salaam 1998.

”Förenta staterna respekterar till fullo de svenska lagarna och välkomnar justitieminister Beatrice Asks påpekanden vid hennes presskonferens. USA står berett att svara på alla frågor som den svenska regeringen kan tänkas ställa gällande denna enhet”, skriver ambassaden.

En tidigare anställd på amerikanska ambassaden i Stockholm som TV 4 Nyheterna pratat med bekräftar att det har funnits en så kallad SDU-grupp, vars uppgift varit att övervaka och registrera personer på uppdrag av amerikanska myndigheter.

– De var intresserade av alla möjliga uppgifter. Allting som kunde vara av värde. Det var allt från hudfärg, till klädsel, till hårfärg, hårlängd, hårtyp och ålder. Vilket språk de pratade, allting, säger mannen som vill vara anonym till kanalen.

Gruppen ska ha bestått av ett okänt antal personer som arbetade i lokaler utanför ambassaden. Personerna hölls anonyma, men av de tre olika gruppmedlemmar den tidigare ambassadmannen varit i kontakt med pratade samtliga svenska. Bland annat jobbade gruppen med att övervaka demonstrationer i Stockholmsregionen för att kunna rapportera möjliga hot till ambassaden, uppger källan.

Vid gårdagens presskonferens sade Beatrice Ask att hon inte kände till omfattningen av den amerikanska övervakningen.

Beatrice Ask underströk att det främst är svenska myndigheters uppgift att skydda utländska ambassader i Sverige.

Men hon sade samtidigt:

– Vi välkomnar naturligtvis att länder som har en förhöjd hotbild också vidtar egna åtgärder för att öka sin säkerhet och för att minska risken för attentat. Men varje sådan åtgärd måste hålla sig inom ramen för svensk lagstiftning.

Dessutom ska svenska myndigheter informeras om vilka åtgärder som vidtas. Och det har USA inte gjort, enligt Ask.

– Sedan har vi inte tillräcklig information i dag för att göra en bedömning av hur den här verksamheten står sig i förhållande till svensk lag.

Det blir nu åklagarkammaren för säkerhetsmål som nu ska pröva om verksamheten strider mot lagstiftningen.

Hur allvarligt ser du på det här?

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt att man ens kan ifrågasätta om det har skett verksamhet som inte är förenlig med svensk lagstiftning och dessutom på ett sådant sätt att svenska myndigheter inte har haft insyn i verksamheten.

Har USA haft tillgång till svenska polisens register?

– Nej, det tror jag inte att de har haft. Det utgår jag ifrån att de inte har.

Beatrice Ask ville i går inte gör någon bedömning av hur den amerikanska övervakningsverksamheten påverkar förhållandet mellan Sverige och USA. Men tidigare på dagen träffade UD:s kabinettssekreterare Frank Belfrage USA:s ambassadör i Sverige.

– De hade ett samtal med anledning verksamheten som har bedrivits, och som vanligt kommenterar inte vi innehållet i den här typen av samtal. Det som kommer att hända nu är att vi kommer att ha en fortsatt dialog med amerikanerna i frågan, säger Teo Zetterman, vid UD:s presstjänst.

Utrikesminister Carl Bildt befinner sig i Förenade Arabemiraten och har inte möjlighet att svara på SvD:s frågor. Via sin pressekreterare Irena Busic låter han dock meddela att han inte hade något att tillägga utöver det som sagts på presskonferensen.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin, beskriver situationen som ”oroande” och kräver att regeringen lägger alla korten på bordet.

– Vi behöver ha reda på omfattningen, räckvidden, om det är några svenska myndigheter som har godkänt detta, samt om tidigare eller nuvarande regeringar haft kännedom om verksamheten. Det borde regeringen kunna ge svar på, säger han.

– Jag är övertygad om att den amerikanska ambassaden inte har något intresse av att det här kommer ut styckevis. Det borde ligga i deras intresse att klart och tydligt redovisa vad det här handlar om.

Morgan Johansson, ordförande i riksdagens justitieutskott, begärde på söndagen att justitieminister Beatrice Ask informerar utskottet med anledning av de nya uppgifterna om USA:s underättelseinhämtning i Sverige.

”Jag kommer vid utskottssammanträdet på tisdag begära att Beatrice Ask snarast informerar utskottet om vad hon känner till om USA:s verksamhet och vilken bedömning hon gör av den. Vilken omfattning har den haft, har svenska myndigheter känt till verksamheten och strider den mot svensk lag, är frågor som jag vill ha svar på av justititeministern”, skriver Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X