Annons

USA kränker Håkan Lans

Vår tids mest berömde svenske uppfinnare, Håkan Lans, är snart ruinerad. Orsaken är att han utsätts för ett tvivelaktigt amerikanskt rättssystem, och att han har svikits av sina advokater. USA skyddar sina militärindustriella intressen med rättsvidriga metoder som hotar framgångsrik europeisk industri, skriver EU-parlamentarikern Göran Färm.

Under strecket
Publicerad

Samtliga källdokument i ärendet finns på www.mobergpublications.se/ patent
Regeringen och Leif Pagrotsky bör än en gång agera till stöd för Håkan Lans, innan det är för sent. I det syftet har jag även skrivit till EU-kommissionären Pascal Lamy för att få EU att agera.
Problemet gäller nämligen inte bara personen Håkan Lans.

Mycket tyder på att USA i strid med internationell rätt skyddar sina militärindustriella intressen på ett sätt som direkt hotar europeisk industri och europeiska jobb.
Så här ligger det till: Håkan Lans, mannen bakom bl a färggrafiken i datorer, har förlorat miljardbelopp i USA genom att amerikanska företag kränkt hans patent. Han har tvingats spendera 20 miljoner kronor i advokatarvoden för att hävda sin rätt och riskerar att gå i personlig konkurs om han förlorar.
Och tiden rinner ut. Snart preskriberas fallen och amerikanska domstolar gör ingenting.

Annons
Annons
Annons