USA bryter mot rättsprinciper

Under strecket
Publicerad
Annons

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna som antogs den 10 december 1948 anses av många vara själva grundvalen för FN. Nästan alla världens stater har undertecknat och godkänt de där nerskrivna grundläggande principerna som syftar till att skydda människornas rätt till liv, lycka och frihet samt grunderna för en demokratisk ordning.
Till skillnad från en del andra FN-deklarationer och konventioner är denna även accepterad av USA. Dock kan alla som vill enkelt konstatera att USA:s regering på flera avgörande punkter bryter mot denna deklaration.

T ex heter det i artikel 8 att ”envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom genom lag eller författning”. I artikel 9 står det att ”ingen må godtyckligt anhållas eller fängsla eller landsförvisas”, i artikel 10 att envar är ”berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och
skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott” och i artikel 11 att den som ”blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång”. Den behandling som USA utsatt flera länders medborgare för på militärbasen Guantanamo på Kuba har knappast utgått från dessa principer.
Att USA:s regering nu dessutom tar sig rätten att mörda personer som, utan minsta tillstymmelse till bevis, rättegång eller försvarsadvokater, anklagas av hemliga USA-myndigheter för att vara terrorister, bryter uppenbart - inte bara mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter - utan mot de mest grundläggande principerna i en rättsstat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons