Urskog mals till träflis

Bytesskogen från Sveaskog räcker bara till hälften av de naturreservat som länsstyrelsen i Norrbotten hade hoppats på. Under tiden väntar Europas ­sista urskogar på skydd och ­flera hundra år gamla träd kan bli flis i värmeverk.

Under strecket
Publicerad
I en urskog som Tjuorre i Norrbotten finns gott om tärd som har dött naturligt, av ålderdom, svampangrepp eller brand och kan ligga kvar döda i hundratals år. Bristen på död ved är en huvudorsak till att djur och växter blir sällsynta - deras livsmiljöer försvinner.

I en urskog som Tjuorre i Norrbotten finns gott om tärd som har dött naturligt, av ålderdom, svampangrepp eller brand och kan ligga kvar döda i hundratals år. Bristen på död ved är en huvudorsak till att djur och växter blir sällsynta - deras livsmiljöer försvinner.

Foto: FC FORSMARK
Annons

I Norrbotten finns stora arealer skogar med erkänt höga naturvärden, bland annat unika urskogar som är helt opåverkade av mänsklig hand – några av Europas sista orörda skogar. Av den så kallade rödlistans cirka 1900 skogslevande hotade och sårbara växter och djur finns 450 i Norrbotten, flera enbart här.

Men flera urskogsområden saknar ett juridiskt skydd från att avverkas. Markägaren har fullt laglig rätt att hugga ner flera hundra år gamla träd. Även murken gammal skog går det numera att få betalt för när värmeverken behöver biobränsle. Sådana exempel finns från bland annat Arjeplog. Men gammal död ved är också extremt värdefull för insekter och fåglar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons