X
Annons
X

Claes Arvidsson: Ursäkta, men var är kriget?

Det råder evig fred i Europa så Sverige kan lägga ned det nationella försvaret och istället satsa på att släcka krishärdar i andra världsdelar. Dessutom måste säkerhetsbegreppet breddas till att omfatta nya hot – från miljö och it till toafunktionalitet och de äldres fallolyckor.

Och med den politiken så blev det som det blev.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X