Annons

Urgammalt yrke på väg mot utrotning

En hektisk säsong drar snart igång för ett utdöende släkte företagare. Olle Robertsson har fyllt 67 år och har hela sitt liv försörjt sig som ålfiskare. Före honom gjorde hans släktingar samma sak. I fem generationer har verksamheten pågått i familjen. Men snart är det slut. Ålbestånden har minskat stort och för att rädda ålen har Sverige beslutat att förbjuda nyetableringar och därmed generationsskiften bland ålfiskare.

Under strecket
Publicerad

Nästan hälften av Sveriges ålfiskare har passerat pensionsåldern. Olle Robertsson och Lars-Göran Einarsson i Hörvik fiskar ål i Hanöbukten i Blekinge.

Foto: Hasse Dahlgren

Olle Robertsson uppskattar att fångsterna har minskat till hälften under de år han har fiskat. ”Det är ju vetenskapligt bevisat att ålmängden gått ner. Men varför den minskat är det ingen som säkert kan säga.”

Foto: Hasse Dahlgren

Ålen är en mytomspunnen fisk. Den är väldigt fet och äts ofta rökt.

Foto: Hasse Dahlgren

Under några månader ska ålfiskarna dra in alla pengar som behövs för att klara året ekonomiskt.

Foto: Hasse Dahlgren

De svenska ålfiskarna fick 2013 i snitt 69 kronor kilot när de sålde sin ål till uppköparna.

Foto: Hasse Dahlgren

Den fångade ålen förvaras först i tankar eller burar. Uppköparen lastar sedan över dem i en speciell bil för levande transport till slakt.

Foto: Hasse Dahlgren

När fiske­säsongen är över tar underhållet av utrustningen vid.

Foto: Hasse Dahlgren

De år det stormat när näten legat i vattnet är det mycket jobb med att laga redskap. Det tar både tid och resurser. ”Vissa år när vi börjar fiska har vi inte haft en krona. Vi har satsat allt i våra redskap. Då är det lite spänning. Men vi har ju överlevt i fem generationer”, säger Olle Robertsson.

Foto: Hasse Dahlgren

”När jag letar hål så är jag borta från denna världen. Då bara spanar jag efter hål. Jag ser ingenting annat”.

Foto: Hasse Dahlgren

Olle Robertsson har själv tre söner som valt helt andra sysslor i livet än ålfisket. ”Jag är nog den sista generationen som fiskar ål”, säger han.

Foto: Hasse Dahlgren

Ett märkesflöte som hängt med i generationer.

Foto: Hasse Dahlgren

Östersjön och speciellt Hanöbukten har mått bättre. Olika fiskarters hälsa har påverkats, sannolikt av de miljögifter som tidigare pumpats ut i vattnet. Just nu pågår en utredning som ska undersöka sambanden mellan miljögifter och fiskars hälsa.

Foto: Hasse Dahlgren

En av de första sysslorna som barnen till ålfiskarna förr i tiden fick göra var att förbereda nål och tråd till de vuxna som lagade nät.

Foto: Hasse Dahlgren

– Det känns hårt. Det är nästan så att jag vill gråta ibland. Att fem generationer har byggt upp något, med båtar och allt, och så försvinner alltihop. Det kommer aldrig mera tillbaka. Det är bara att riva och städa upp. Det känns fruktansvärt att vara den sista generationen.

När SvD träffar Olle Robertsson första gången sitter han i en byggnad nere i Hörviks hamn och lagar fiskeredskapen inför den kommande säsongen.

Annons
Annons
Annons