Annons

Uranbrytning hotar våra bygder

Undersökningarna av uranförekomster innebär förlorade år för våra kommuner. Ingen vill investera i bygder som riskerar att bli obeboeliga. Vårt budskap till bolagen är att vi kommer att använda vår kommunala vetorätt för att stoppa projekten, skriver kommunstyrelseordförande i sex kommuner.

Under strecket
Publicerad
Foto: PETR DAVID JOSEK/AP

Kanadensiska Continental Precious Minerals, australiensiska Aura Energy och ytterligare några företag vill etablera uranbrytning i Sverige. Vårt budskap till dem är att vi kommer att använda vår kommunala vetorätt för att stoppa projekten. De slösar inte bara bort sina pengar, de hindrar dessutom hållbara satsningar som hålls tillbaka av oron för storskaliga gruvprojekt. Vi uppmanar dem därför att avsluta pågående aktiviteter i våra kommuner.

Vi som undertecknar företräder stabila politiska majoriteter i kommunerna Berg, Åre och Östersund i Jämtland samt Falköping, Skövde och Tidaholm i Västergötland. Av Sveriges totalt cirka 150 aktuella tillstånd att undersöka uranförekomster finns merparten i våra kommuner. Den kommunala vetorätten mot uranbrytning är ett av våra viktigaste redskap för att säkerställa att våra bygder förblir beboeliga för kommande generationer. Men tyvärr omfattar inte vetorätten prospekteringsbolagens undersökningar, tvärtom medger den svenska minerallagstiftningen undersökningstillstånd även när brytning framstår som otänkbar.

Annons
Annons
Annons