Annons
Krönika

Tove Lifvendahl:Ur hand i mun

Foto: ILLUSTRATÖR: JOANNA ANDREASSON
Under strecket
Publicerad

Under rubriken “Skedmatningen har börjat” skrev Aftonbladets Ingvar Persson (29/8) om fenomenet med att budgetpropositionerna numera portioneras ut i munsbitar vilket skapar dålig översikt av helheten. Önskan om att nå maximal pr-effekt av varje enskild post gör att dessa kan framstå som oproportionerligt stora när de inte samtidigt ställs i relation till resterande budget där även finansieringen finns med.

Det är en synpunkt som är lätt att instämma i, även om kritiken från Aftonbladets ledarsida inte varit lika artikulerad när det gäller oppositionens karbonkopiering av skedmatningsmetoden vid presentationen av sin skuggbudget. Nå, jag håller således med Ingvar Persson, men skulle vilja vidga perspektivet lite och problematisera skedmatandet ytterligare en dimension. Det finns inte bara en taktisk manöver att skärskåda. Här finns också en fråga om maktförhållanden.

Annons
Annons
Annons