X
Annons
X

Uppsala sämst på att uppfylla vårdgarantin

Uppsala, Dalarna och Sörmland är sämst på att uppfylla vårdgarantin och blir också helt utan pengar från den statliga kömiljarden. Bäst i klassen är Gotland som har landets kortaste vårdköer.

– Vi har svårt med vårdgarantin eftersom efterfrågetrycket är så väldigt stort på Akademiska sjukhuset, säger Tord Jansson, produktionsplanerare i Uppsala läns landsting. Men det gäller inte barnsjukhuset där intensivvårdssjuksköterskorna Pernilla Karlsson och Ann Ljungberg jobbar.

I dag redovisar SKL – Sveriges kommuner och landsting – den senaste sammanställningen av de svenska vårdköerna som de såg ut den sista april. Skillnaderna är få jämfört med mars, men om man exempelvis jämför med 2010 så har situationen sakta men säkert blivit bättre.

Köerna till planerade besök och behandlingar har minskat på nästan alla områden även om det fortfarande finns problem med främst ryggoperationer, plastikoperationer, neurokirurgi och inom ögonsjukvården.

IVA-sjuksystrarna Anna Ljungberg och Pernilla Karlsson med produktionsplanerare Tord Jansson på Akademiska sjukhuset. Uppsala är sämst i landet på vårdgarantin.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 3

Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala: ”Det är tråkigt att ligga sist i tabellen, men framför allt får ju patienterna vänta för länge”.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 2 av 3

Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X