Annons

Uppmuntra entreprenörsskap inom vården

Fler och fler får ta del av valfriheten och fler utvecklar sitt entreprenörskap inom vård och omsorg. Det är mycket glädjande. Samtidigt är det viktigt att entreprenörskapet öppnas för alla så att ingen grupp, exempelvis sjuksköterskorna, hamnar utanför.

Under strecket
Publicerad

Drömmen om att kunna förverkliga en idé är den starkaste drivkraften när människor tar steget och startar företag. I kvinnodominerade branscher som vård och omsorg har det offentliga regelverket begränsat den friheten. Sverige ligger i internationell jämförelse lågt vad gäller kvinnors företagande. Orsaken är att de områden där kvinnor traditionellt har varit verksamma har bedrivits i offentlig sektor.

Under 2009 och 2010 har två stora reformer sjösatts, Lagen om valfrihetssystem, LOV, inom äldreomsorgen och Vårdval Sverige inom primärvården. Därmed har dörren öppnats för entreprenörskap och företagande. Genom valfrihetsreformerna får de anställda fler arbetsgivare att välja mellan. Men det krävs mer. Vårdförbundet och Centerpartiet gör därför gemensam sak och föreslår tre insatser för att betona entreprenörskapet och stärka den enskildes rätt till valfrihet i vården och omsorgen.

Annons
Annons
Annons