Annons

Upplagt för osakliga och smutsiga utspel

Under strecket
Publicerad

Inför EU-parlamentsvalet den 7 juni kommer svenska tv-tittare för första gången att få se partierna använda sig av politisk reklam som propagandamedel. Det är TV4 som inbjudit de sju riksdagspartierna att köpa reklamtid. Huruvida erbjudandet också gäller partier utanför riksdagen har inte avgjorts än. Man får anta att TV4-ledningen sliter med frågan. Om Sverigedemokraterna fortsätter att ligga kring fyraprocentsstrecket i opinionsmätningarna ökar trycket på att inkludera dem.

Inledningsvis var intresset för erbjudandet minst sagt svalt från de etablerade partiernas sida. Miljöpartiets partisekreterare Agneta Börjesson var upprörd och manade till bojkott. Sverige ska inte bli som USA, menade hon i en Eko-intervju där hon varnade för att politisk tv-reklam kan leda till ökat politikerförakt. Socialdemokraternas Ibrahim Baylan var likaså skeptisk medan moderaternas Per Schlingmann tyckte att det hela var en ickefråga, vilket är politikerspråk för ”jag har ingen grundad uppfattning om saken”.

Annons
Annons
Annons