Annons

”Uppkopplade saker kartlägger hela ditt liv”

Smarta produkter är på väg att bli en del av vardagen. Det innebär fler lyssnande öron och en närmast total kartläggning av våra liv. Lagstiftare och företag behöver nu täppa till flera avgörande säkerhets- och integritetsbrister, skriver Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter.

Under strecket
Publicerad

En modell av ett uppkopplat hus. Men det finns problem och Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter, skriver att det krävs nya regler, till exempel när det gäller livslängden för dessa produkter.

Foto: Science Photo Library/AP, Pressbild Bild 1 av 1

En modell av ett uppkopplat hus. Men det finns problem och Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter, skriver att det krävs nya regler, till exempel när det gäller livslängden för dessa produkter.

Foto: Science Photo Library/AP, Pressbild Bild 1 av 1
En modell av ett uppkopplat hus. Men det finns problem och Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter, skriver att det krävs nya regler, till exempel när det gäller livslängden för dessa produkter.
En modell av ett uppkopplat hus. Men det finns problem och Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter, skriver att det krävs nya regler, till exempel när det gäller livslängden för dessa produkter. Foto: Science Photo Library/AP, Pressbild

DEBATT | SMARTA PRODUKTER

Allt fler produkter kopplas i dag upp mot internet och varandra i det som kallas för Sakernas internet, eller Internet of Things. Det kan gälla kylskåp, kaffebryggare, värmepannor och hemlarm som alla kan röststyras via smarta högtalare. Vissa uppgifter kan till och med utföras automatiskt. Förhoppningen är att denna utveckling ska leda till ökad resurseffektivitet och en förenklad vardag för oss konsumenter.

De uppkopplade produkterna samlar in stora mängder data. Det är genom att analysera sin omgivning, våra beteendemönster och att kommunicera med andra enheter som produkterna blir ”smarta” – de känner till dina rutiner och förutser dina önskemål.

I USA exploderar nu marknaden för smarta produkter, idag äger 40 procent av konsumenterna en smart högtalare och i Sverige lär försäljningen öka när fler röststyrda produkter lanseras på svenska. Samtidigt som marknaden för de dataslukande produkterna växer nås vi allt oftare av nyheter om hur vår persondata missbrukas och i granskningar får många produkter underkänt i både säkerhet och integritetsskydd.

Annons
Annons

Diskussioner om personlig integritet har tidigare berört främst mobiltelefoner och datorer. Det är produkter som du kan stänga av och lägga undan. De nya smarta produkterna är däremot utformade för att finnas överallt, alltid vara på standby och konstant samla in mer data. Det innebär fler lyssnande öron och fler kryptiska integritetspolicys att ta ställning till.

När du som konsument startar en smart produkt för första gången ombeds du förhoppningsvis ge samtycke till att persondata samlas in. Men uppstartsprocessen är ofta överdrivet invecklad eller bedrägligt kortfattad. Många av företagens användarvillkor kan ta timmar att läsa och kan vara så komplicerade att inte ens en jurist säkert kan veta vad som gäller. Giganterna Facebook och Google har visat sig använda rent manipulativa metoder för att få konsumenten att dela mer data.

Persondata från en enskild produkt avslöjar inte alltid hela din livshistoria, men när data från olika källor slås ihop kan en kusligt komplett bild av ditt liv och din vardag träda fram.

Teknikjättarnas åtgärder för att skydda vår personliga integritet ger få skäl till optimism och läget är dystert också vad gäller säkerhetsaspekten. Att din smarta kaffebryggare eller värmepanna drabbas av virus kanske inte låter som ett domedagsscenario, men faktum är att det ibland räcker med en enda infekterad produkt för att hela ditt hemnätverk ska smittas.

Centralt för uppkopplade produkters säkerhet är att de förses med regelbundna säkerhetsuppdateringar, men det finns i dag inga krav på hur länge uppdateringar måste erbjudas. Konsumenter riskerar därför att tvingas göra sig av med sin smarta kaffebryggare långt innan den slutat brygga gott kaffe, något som slår mot både plånbok och klimat.

Annons
Annons

Sakernas internet är i dag mer en verklighetsbeskrivning än framtidsvision. Därför presenterar Sveriges Konsumenter idag politiska lösningar för en smartare och tryggare vardag. Vi vill se:

• Att EU:s produktsäkerhetsdirektiv moderniseras så att det även innefattar it-säkerhet och integritet. Idag handlar lagstiftningen enbart om fysisk säkerhet. Det behöver även finnas tvingande krav på it-säkerhet och integritetsskydd i EU:s föreslagna cybersäkerhetsdirektiv.

• Att konsumenter informeras om produktens planerade livslängd så att de kan göra medvetna val. Integritet och säkerhet måste upprätthållas genom alla uppdateringar och hela systemets livscykel.

• Att alla produkter och tjänster ska vara förinställda på minimal datadelning (Privacy by default) och utformas med inbyggd integritet (Privacy by design). Det senare innebär bland annat att produkter som lyssnar till röstkommandon förses med tydlig möjlighet för konsumenten att fysiskt stänga av mikrofonen.

Tekniken kan innebära många fördelar. Men innan konsumentskyddet stärkts och företagen tar personlig integritet på allvar kan det vara värt att fundera på om kaffet verkligen blir godare med hjälp av en uppkopplad bryggare.

Sinan Akdag
digital expert, Sveriges Konsumenter

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons