Uppköp lyfter FSB

FSB fortsätter att förbättra resultatet tack vare billig inlåning. Uppköpet av Hansabank blev dyrt men anses likväl som en bra investering.

Under strecket
Publicerad
Annons

Föreningssparbanken fortsätter att leverera goda resultat. Första kvartalet var nettovinsten upp 13 procent till 2 135 miljoner kronor.
Det är det kära gamla räntenettot, skillnaden mellan in- och utlåning, som i allt väsentligt förklarar uppgången. Trots allt tal om marginalpress från koncernchefen Jan Lidén är det banken som är bäst på att pressa fram marginaler till den egna resultaträkningen.
På grund av fallande räntor minskade bankens ränteintäkter från utlåningen med 4 procent till 8 625 miljoner. Men bankens kostnader för att låna in dessa pengar minskade med hela 16 procent till 4 686 miljoner. Skillnaden i procent betyder cirka 500 miljoner kronor för rörelseresultatet.

Den stora händelsen för Föreningssparbanken under första kvartalet var uppköpet av Hansabank i Baltikum. I denna ursprungligen estniska bank hade FSB redan 60 procent.
Det första budet på 11 euro per aktie avvisades av såväl bankledning som av flera styrelseledamöter i Hansabank. FSB tvingades höga budet till 13,5 euro eller
15,7 miljarder kronor för hela den utestående posten. Debatten blev tidvis het i Estland när landets i särklass högst värderade företag köptes upp.
Nu har FSB 99 procent i Hansabank och kommer att tvångs- inlösa återstoden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons