Karl-Erik Tallmo:Upphovsrätten en 200-årig lag i förvandling

Lagen för dagen. I dag är det exakt 200 år sedan Sverige fick sin första upphovsrättslag och författarnas villkor började förbättras. Skydd för dramatik och musik skulle dröja ytterligare många decennier.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Sverige brukar berömma sig för att vara det första landet som införde en tryckfrihetslag, 1766. England avskaffade visserligen censuren redan 1694, men i Sverige uppstod tryckfriheten inte bara genom avsaknaden av censur utan genom en positiv lag som i ingressen fastställde att laglydnaden gynnas då ”missbruk och olagligheter genom trycket blifwa för Allmänhetens ögon ådagalagde”. Nu var detta dessvärre en betydligt kortvarigare fröjd än de flesta i dag tror. Redan efter tre månader ändrades lagen och 1774 var det mesta åter som förr. Fram till den så kallade svenska revolutionen 1809–10 ändrades tryckfrihetsförordningen ungefär 15 gånger, oftast i mer repressiv riktning. 1790 blev det till exempel förbjudet att skriva om franska revolutionen; Kjellgren använde exempelvis omskrivningen ”Ell’n är lös på Söder”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons