Annons

Karl-Erik Tallmo:Upphovsrätt, pirater och den knepiga kopian

Copyright och upphovsrätt är centrala begrepp i vår tid, men härstammar från sammanhang då villkoren för äganderätt och kopiering tedde sig helt annorlunda. I språkbruket visar sig upphovsrättens idéhistoria.

Under strecket
Publicerad

Vägen fram till en juridisk terminologi kring intellektets olika produkter har varit rätt lång, och det gäller begrepp för såväl litteratur, konst och musik som uppfinningar. Den skillnad vi i dag gör mellan uppfinningar och konstnärliga verk fanns inte för 300–400 år sedan. Man talade till exempel ofta om patent, när det gällde en tryckares privilegium att framställa böcker.

Inom bokbranschen fick man tidigt behov av att finna begrepp för både resultatet av tryckningen och förlagan till det som tryckts. Redan här har vi två betydelser av ordet copy. Det kan betyda både ’kopia’ (i motsats till original) och ’exemplar’ (oavsett om det är ett original eller en kopia), men det kan även betyda ’manuskript’ eller ’text som ska tryckas’.

Annons
Annons
Annons