Annons
X
Annons
X

Upphovsrätt är näringspolitik

Frågan om upphovsrätten bör inte ligga hos Justitiedepartementet. Den är istället en ekonomisk och näringspolitisk fråga, skriver Fredrik Sand, IT-expert på Stockholms Handelskammare.

En debatt om hur vi ska hantera innehåll på internet har blossat upp. Frågan är hur vi säkerställer att upphovsmännens rättigheter på nätet tillvaratas samtidigt som vi tillgodoser de krav som ett modernt informationssamhälle ställer. Handelskammaren anser att det är viktigt att hitta en balans mellan dessa intressen, men att mer uppmärksamhet måste ägnas stimulansen av framtida innovationer. Frågan är om regeringen hittills har hanterat frågan på rätt sätt.

Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, och Per Strömbäck, redaktör Netopia, vill skydda upphovsrätten genom att tvinga internetleverantörer att ta ett större ansvar för vad leverantörernas kunder gör på nätet. Det är ett kontroversiellt förslag som har ifrågasatts i de länder som har infört det.

Därtill fick president Nicolas Sarkozy senast i förra veckan, på det så kallade e-G8-mötet i Paris, rejält tuggmotstånd för sina idéer om Internets framtid från ledande företag och debattörer: de oroar sig för att statlig regleringsiver kommer att hindra innovation.

Annons
X

IT-minister Anna-Karin Hatt anser att regeringen tar problemet med immaterialrättsliga intrång på allvar och menar att en fungerande rättighetsklarering är en lösning på problemet. Anna-Karin Hatt har rätt i att upphovsrätten måste organiseras bättre i en digital ekonomi. Många ser nog, liksom regeringen, fram emot EU-kommissionens förslag om en förenklad hantering av rättigheter på den inre marknaden. Att invänta framtida förslag från kommissionen är dock inte tillräckligt. Den svenska upphovsrättspolitiken måste utvecklas för att främja skapande och innovationer.

Oavsett ståndpunkt, har vi alla anledning att fundera över upphovsrättens utveckling på internet. Synen på upphovsrätten måste vidgas till att även innefatta ett ekonomiskt och näringspolitiskt perspektiv. Handelskammaren menar att reglerna inte bara ska skydda upphovsmännens befintliga prestationer, utan också främja framtida innovation och skapande. Det måste bli en viktig utgångspunkt när organisationen av upphovsrätten i Europa diskuteras.

En brittisk utredning om upphovsrätt, initierad av premiärminister David Cameron, visar att Storbritannien redan har tagit frågan ett steg längre. Utredningen pekar på brister i upphovsrättens struktur som hämmar kreativitet, innovation och därmed möjligheterna att skapa nya internettjänster. Tjänster som vi i dag inte kan förutse.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Storbritannien har Europas mest upphovsrättsbaserade ekonomi. Sverige kom på tredje plats (efter Finland) med 5,9 procent av BNP som tillskrevs upphovsrättsbranscher (i en EU-rapport från 2003). Handelskammaren anser att även den svenska regeringen bör ta frågorna på stort allvar. Sverige har ett bra utgångsläge för att bli en ledande nation på området. Vi har en välutbyggd bredbandsinfrastruktur och bör ta tillfället i akt att utnyttja de konkurrensfördelar vi har. Med tekniskt kunnande och erkänt duktiga innovatörer borde vi kunna utmana den amerikanska dominansen med Google, Facebook och andra tjänster. Företag som Skype, Spotify och Voddler har visat på möjligheterna.

  Sverige bör ta initiativet, kanske tillsammans med Storbritannien, och leda arbetet för en digital inre marknad som stimulerar innovation och tillväxt. Några viktiga utgångspunkter för en ny svensk upphovsrätt bör vara att basera förslag på ordentliga ekonomiska underlag och utvärdering av tidigare åtgärder. Upphovsrättsrätten bör vidare organiseras så att det blir både lättare att använda skyddat material och att säkerställa att upphovsmännens rättigheter tillvaratas. Hittills har det senare ägnats mest uppmärksamhet.

  Handelskammaren anser därför att det är hög tid att flytta frågan om upphovsrätt från Justitiedepartementet. Det är dags att se upphovsrätten i ett ekonomiskt och näringspolitiskt perspektiv. Något annat har vi förmodligen inte råd med.

  FREDRIK SAND

  IT-expert Stockholms Handelskammare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X