Annons

Karl-Erik Tallmo:Upphovsmän borde själva bli pirater

Pirater är innovatörer som visar på brister i samhället. I konkurrensen med pirater ska upphovsmännen själva bli pirater, menar Matt Mason. Åtminstone bör de som sysslar med medier och intellektuellt skapande anta piratperspektivet, skriver han i sin nya bok.

Under strecket
Publicerad

I dag när piratkopiering och upphovsrätt diskuteras utifrån ofta förvånansvärt fastlåsta positioner kan det vara intressant att fundera över hur världen skulle ha sett ut om ingen upphovsrätt funnits. Sådan kontrafaktisk historieskrivning är förstås i grunden omöjlig; faktorer som skulle ha lett fram till en viss händelse blir hängande som lösa kablar och torde kanske så småningom ändå leda fram till något liknande det vi tar bort. Men vi kan ju försöka.

Först bör det fastslås att piratutgåvor sannerligen inte är något nytt; det var sådana som var den direkta orsaken till att den första upphovsrättslagen kom till, i England 1710 (i Sverige dröjde det 100 år till). Boktryckare i London tvingades konkurrera med pirattryckare på den engelska landsbygden – alltså boktryckare som gav ut böcker utan tillstånd av licensinnehavaren, oftast en annan boktryckare och inte författaren. Men författaren fick sin rätt när man insåg att man behövde en konstant part att skriva kontrakt med. Bokhandlare, boktryckare och mecenater kunde skifta, men en bok hade ju oftast bara en författare. Senare kom upphovsrätten också att omfatta bildkonst, musik etcetera.

Annons
Annons
Annons