”Uppföljning via telefon kan förhindra självmord”

Hälften av de drygt 1100 svenskar som dör genom ett säkert självmord varje år, hade kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet. Någonstans mellan denna kontakt och det allra mest definitiva avskedet, drabbas individen av ett eller flera avbrott i vårdflödet. Ett slags kontinuitets-hål. Kan vi laga hålen med telefonuppföljning? Det föreslår läkarna Ullakarin Nyberg och Carl-Olof Svensson.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ullakarin Nyberg och Carl-Olof Svensson

Foto: Privat
Annons

Vi vet att cirka 1100 svenskar årligen begår självmord. Om mängden ”osäkra självmord” inkluderas, överstiger siffran 1500 släckta liv. Varje år. Fyra självmord om dagen. Antalet självmordsförsök är minst tio gånger så många. Den individ som försöker ta sitt liv gör det alltid som en konsekvens av ett lidande som upplevs outhärdligt. Vanligen är lidandet psykiskt. Hur många individer i hela gruppen med psykisk ohälsa som inte får rätt hjälp är inte känt. Kanske säger antalet självmord och självmordsförsök något om hur många de är.

Ungefär hälften av de som tar sitt liv i Sverige hade enligt Socialstyrelsen.se haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet. Trots det vet vi att samtal om självmordsavsikt vid kontakt med vården ofta uteblir, eftersom det är ett ämne som många har svårt att prata om, både bland patienter och vårdgivare. Självmordsrisken förblir därmed oupptäckt. Förebyggande vårdinsatser, till exempel samtal, anses i många fall kunna förhindra självmord. Brister i kommunikationen om självmordstankar är därför ett allvarligt problem, men det är också ett välkänt faktum att glapp i kontinuitet och bristfällig samverkan mellan olika vårdgivare, för sårbara individer innebär en ökad självmordsrisk. Socialstyrelsen skriver att myndigheter, kommuner, hälso- och sjukvård, socialtjänst och organisationer behöver arbeta aktivt för att förebygga självmord.

Annons
Annons
Annons