Annons

”Uppföljning av upphandling bättre än vinstförbud”

Sverige har i dag en väl utvecklad lagstiftning kring offentliga upphandlingar, men det finns betydande brister i hur avtalen följs upp. En väl fungerande upphandling kräver aktivt uppföljningsarbete oavsett om det handlar om sjukvård eller design, skriver medlemmar i den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Under strecket
Publicerad

Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu (till höger) överlämnar slutbetänkande från Välfärdsutredningen till civilminster Ardalan Shekarabi.

Foto: Fredrik Sandberg/TT (arkiv maj 2017)Bild 1 av 1

Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu (till höger) överlämnar slutbetänkande från Välfärdsutredningen till civilminster Ardalan Shekarabi.

Foto: Fredrik Sandberg/TT (arkiv maj 2017)Bild 1 av 1
Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu (till höger) överlämnar slutbetänkande från Välfärdsutredningen till civilminster Ardalan Shekarabi.
Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu (till höger) överlämnar slutbetänkande från Välfärdsutredningen till civilminster Ardalan Shekarabi. Foto: Fredrik Sandberg/TT (arkiv maj 2017)

I sitt betänkande om vinster i välfärden ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) anför utredaren Ilmar Reepalu att det är viktigt att ”att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för”. Vi delar självfallet denna målsättning men menar att hans metod är fel.

Annons
Annons
Annons